Erik Šille


*1978 v Rožňave. Absolvoval Vysokú školu výtvarných umení v Bratislave na Katedre maľby 4. ateliéru profesora Ivana Csudaia. Školu absolvoval v roku 2006, kde následne pôsobil ako odborný asistent do roku 2000. Jeho diela vlastnia Slovenská národná galéria, Nitrianska galéria, Wannieck Gallery Brno, Zlínska galéria a iné. Je zastúpený v súkromných domácich i zahraničných zbierkach a galériách (Danubiana Meulensteen Art Museum, Nadácia VÚB, Európsky parlament v Bruseli atď.)Erik Šille v tradičnom médiu závesného obrazu presadzuje vlastný umelecký rukopis ovplyvnený popkultúrou, komixom či street artom s nosnou dávkou sarkastického humoru, ktorým reflektuje novodobé fenomény komercionalizmu, konzumu, globalizácie a ľudských vzťahov. Vďaka neskrotnej fantázii a talentu vytvára vlastný eklektický svet bizarných rozprávkových postavičiek či zvierat, ktoré nám cez mikropríbehy kladú nástojčivé otázky o dnešnej dobe. Pomocou súčasných výrazových prostriedkov populárnej kultúry vytvoril jedinečnú a nezameniteľnú poetiku a ikonografiu.
Jeho small pieces, ktoré nájdete v našej galérii predstavujú Šilleho komornejšiu podobu tvorby s malým formátom. Séria diptychov pochádza z jeho rezidenčného pobytu v Tokiu (2013) a nesie hlavné vonkajšie charakteristické črty jeho tvorby, ktorých nositeľmi sú čistota línií, presná perspektíva či jasnosť akrylových farieb.

 

Junshi III
diptych, akryl na plátne, 2x /14 x 18 cm/ 2013
720 €

junshi_II

Junshi II
diptych, akryl na plátne, 2x /14 x 18 cm/ 2013
720 €

junshi_I

Junshi I
diptych, akryl na plátne, 2x /14 x 18 cm/, január 2013
720 €