Snahou SPG je sprostredkovať zážitok a radosť z umeleckého diela, možnosť vnímať jeho autentické vyžarovanie v priestoroch, kde žijeme. Priblížiť silu originálov, ktorá inšpiruje. Preto absolvujeme stretnutia s výtvarníkmi, hľadáme obrázky a rozprávame sa s nimi o momentoch, ktoré sprevádzali ich vznik. Obrazy sú vizuálnou skratkou medzi videním autora a skúsenosťami diváka. Sú spúšťačom našich pocitov, nálad a úvah. Obohacujú náš vnútorný svet. Veríme, že umenie a to aj jeho malé prejavy, robia svet krajším a lepším. Či už je to o vzrušení z prvého originálu, ktorý môžete vlastniť, alebo by ste radi spravili radosť svojim priateľom či obchodným partnerom trochu iným darčekom ako fľašou vína, SMALL PIECES GALLERY vám pomôže uskutočniť váš nápad. Viva la small pieces!

Stanislava Knut
Small Pieces Gallery

Prečo

stetce

Nápad vytvoriť galériu malých formátov vznikol počas našej práce na vzdelávacom projekte Art Academy a knihe o 50 súčasných slovenských výtvarnikoch ako most medzi potrebami autorov a zberateľov. Motiváciou pre vznik tohto projektu bola jednoduchá vízia: snaha zvýšiť dostupnosť diel kvalitných slovenských autorov pre širšie publikum. Výber autorov, ktorých galéria prezentuje bol a je podmienený kvalitou. Sú to autori, ktorých diela a výstavy sú v hľadáčiku renomovaných kurátorov súčasného umenia a sú nepopierateľnou súčasťou aktuálnej slovenskej výtvarnej scény.

 

Cieľ

Naša internetová galéria ponúka len malé a menšie obrázky. Pri návštevách ateliérov sa vždy nájdu aj tieto drobnosti, ktorým veľké galérie často nevenujú pozornosť. Tieto dielka sú však typické akousi potrebou rýchlej výpovede, energiou spontánnosti. Nie nezanedbateľným prvkom je však aj ich cenový formát. A to je základná myšlienka tejto galérie. Za rozumnú cenu získať kvalitný obraz od renomovaného autora. Takto sa môžu malé originály stať súčasťou našich svetov ako darček k životným výročiam, udalostiam alebo súčasť vlastnej zbierky.

obrazok_onas

 

Zodpovednosť

krabica

Umelci vnímajú svoje obrázky citlivo a často sa s nimi lúčia neradi. Ale je tu aj akási túžba, aby ich obrazy boli videné, pozerané a žité. Keďže malé kúsky absolvujú náročnú cestu z ateliéru do galérie, záleží nám veľmi na tom, aby sa dostali až k vám v úplnej paráde, bezchybné a nepoškodené. Doručenie obrazu budeme starostlivo sledovať, aby sme mali istotu, že cesta malých kúskov až do cieľa bola v poriadku. Veľkú pozornosť preto venujeme dôkladnému baleniu a poisteniu počas prepravy. V balíku, ktorý k vám príde, nájdete okrem toho, čo ste si objednali aj náš certifikát originality, potvrdzujúci pravosť diela.